ANGAJĂRI

11.10.2013
Anunţ pentru ocuparea postului de bibliotecar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Anunţ pentru ocuparea postului de referent cultural, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

13.11.2015
Anunţ pentru ocuparea postului de agent agricol, în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

01.03.2016
Anunţ pentru ocuparea postului de Sef S.V.S.U., în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

21.12.2016
Anunţ pentru ocuparea postului de şef SVSU şi Referent II - Achiziții Publice,
în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Dispoziție privind amânarea datei de desfășurare a concursului de ocupare
a funcțiilor contractuale de execuție vacante Referent Achiziții Publice și șef S.V.S.U.


16.03.2018
Anunț pentru ocuparea postului vacant femeie de serviciu
Formular de înscriere
Proces-verbal selecție dosare
Proces-verbal pentru stabilirea modului de acordare a punctajului la proba scrisă
Centralizatorul rezultatelor probei scrise
Proces-verbal pentru stabilirea modului de acordare a punctajului la interviu
Rapotul final al examenului

26.06.2019
Anunț pentru ocuparea postului de lăcătuș mecanic
Bibliografie
Fişa postului

15.07.2019
Proces-verbal privind afişarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere la concursul organizat de Primăria comunei Tormac
pentru ocuparea postului de execuţie vacant de muncitor calificat/lăcătuş mecanic de întreţinere


22.07.2019
Proces-verbal la anunţul pentru ocuparea postului de execuţie vacant de muncitor calificat/lăcătuş mecanic de întreţinere

28.10.2019
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului contractual vacant Şef S.V.S.U.,
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

Bibliografia pentru ocupare a postului contractual Şef S.V.S.U.
Proces-verbal

10.12.2019
Anunţ cu privire la organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuţie vacante
din cadrul aparatului de specialitate din cadrul Primarului Comunei Tormac.


20.01.2020
Rezultatul probei scrise a concursului organizat în data de 20.01.2020, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de referent III debutant, în cadrul primăriei comunei Tormac, judeţul Timiş
Rezultatul probei interviu a concursului organizat în data de 20.01.2020, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de referent III debutant, în cadrul primăriei comunei Tormac, judeţul Timiş
Rezultatul final al concursului organizat în data de 20.01.2020, pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de referent III debutant, în cadrul primăriei comunei Tormac, judeţul Timiş

05.03.2020
Proces-verbal concurs Lăcătuş mecanic întreţinere

17.05.2021
Anunţ Concurs Secretar General

17.06.2021
Barem de corectare la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de Secretar General al comunei Tormac
Rezultatul probei scrise la Concursul organizat în data de 17.06.2021 pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de conducere, specifice de Secretar General al comunei Tormac, judeţul Timiş
Raportul final al concursului

08.07.2021
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului vacant de MUNCITOR CALIFICAT/ BULDOESCAVATORIST , în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac.
Fişa postului

26.07.2021
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de referent II/Promotor Local, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

04.08.2021
Proces-verbal al concursului pentru ocuparea postului de BULDOEXCAVATORIST

10.08.2021
Proces-verbal selectare dosare la concursul pentru ocuparea postului de Promotor Local 10.08.2021
Proces-verbal al concursului pentru ocuparea postului de Promotor Local 19.08.2021

16.11.2021
Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție de Inspector debutant pentru Compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

6.12.2021
Proces-verbal cu ocazia depunerii dosarului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante de Inspector Debutant pentru compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

16.12.2021
Rezultatul probei scrise pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de executie de Inspector I Debutant pentru compartimentul Agricol și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

17.12.2021
Raportul final al concursului de ocupare a functiei publice de execuţie de Inspector I Debutant

17.01.2022
Anunţ promovare în clasă a funcţionarului public din Cadrul Comaprtimentului de Asistenţă socială, din referent III principal în inspector I asistent

14.02.2022
Proces-verbal de selecție dosare al candidaților la examenul de promovare în clasă în funcția de inspector I asistent

17.02.2022
Raportul final al examenului de promovare în clasă în funcția de inspector I asistent

7.06.2022
Anunţ promovare în clasă a funcţionarului public din cadrul Compartimentului Financiar-contabil, din referent III asistent în inspector I asistent

7.06.2022
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru organizarea concursului de ocupare a postului contractual de execuţie vacant de muncitor calificat buldoexcavatorist

7.06.2022
Anunţ privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a postului vacant muncitor calificat/buldoexcavatorist, în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tormac

7.06.2022
Propunere privind organizarea concursului pentru post contractual vacant

7.06.2022
Fişa postului muncitor calificat/buldoexcavatorist

17.06.2022
Raportul final al examenului - Inspector I asistent

21.06.2022
Propunere privind organizarea examenului de promovare în clasă a unui funcţionar public din cadrul compartimentului financiar-contabil

21.06.2022
Anunţ privind organizarea examenului de promovare în clasă pentru funcţiile publice de execuţie din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Tormac, judeţul Timiş

01.07.2022
Centralizator nominal la rezultatelor - Concurs pentru ocuparea postului vacant de muncitor/buldoexcavatorist în cadrul primăriei Tormac

01.07.2022
Proces-verbal - concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului muncitor calificat/buldoexcavatorist din cadrul primăriei Tormac