COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TORMAC

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AGRICULTURĂ, MUNCĂ ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

Preşedinte: Fonoş Ioan

Secretar: Gross Alexandru-Ştefan

Membrii: Kiss Zsolt;

            Kovacs Petru;

            Pascar Dan.

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ŞI PROTECŢIA CETĂŢENILOR

Preşedinte: Cohuţ Aurica

Secretar: Szabo Ladislau Alexandru

Membru: Roman Florica

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE ŞI PROTECŢIA COPIILOR

Preşedinte: Bodis Francisc

Secretar: Balcu Dimitrie-Sergiu

Membru: Gross Alexandru-Ştefan