COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TORMAC

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AGRICULTURĂ, MUNCĂ ŞI PROTECŢIA SOCIALĂ

Preşedinte: Pătruţi Octavian

Secretar: Marcu Oana-Mirela

Membrii: Czine Mihaly;

            Kovacs Petru;

            Lazăr Marius.

COMISIA PENTRU ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ ŞI PROTECŢIA CETĂŢENILOR

Preşedinte: Cohuţ Aurica

Secretar: Fonoş Ioan

Membru: Szabo Ladislau-Alexandru 

COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE ŞI FAMILIE, ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE, CULTE ŞI PROTECŢIA COPIILOR

Preşedinte: Păştean Erika

Secretar: Pascar Dan

Membru: Kiss Zsolt