Acasă
Comuna Tormac
 - Date generale
 - Istoric
 - Turism
 - Album foto
Administraţie
 Conducerea
 - Primar
 - Viceprimar
 - Secretar
 Consiliul Local
 - Componenţa Consiliului Local
 - Comisii de specialitate
 - Hotărâri ale Consiliului Local
 - Procese-verbale şedinţe
 - Raport activitate
 - Declaraţii avere şi interese
 Structură organizatorică
 - Organigrama
 - Stat de funcţii
 - Regulamentul de organizare şi funcţionare
 - Regulamentul intern al Aparatului de Specialitate al primarului comunei
 - Legislaţie
Servicii primărie
 - Taxe şi impozite
 - Asistenţă socială
 - Contabilitate
 - Stare civilă
 - Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă
Anunţuri şi informaţii publice
 - Publicaţii căsătorie
 - Angajări
 - Anunţuri
 - Achiziţii publice
 Alegeri
  - Referendum pentru modificarea constituţiei – delimitarea secţiilor de votare
  - Alegeri pentru Preşedintele României 2019 – tur I, delimitarea secţiilor de votare din Tormac
 - Vânzare terenuri
 - Formulare tipizate
 - Modalităţi de contestare conform Legii nr. 544/2001
 - Buget şi execuţie bugetară
 - Lista documentelor de interes public
 - Lista cu documente şi produse gestionate de primărie
 - Raport primar privind situaţia economică, socială şi de mediu pentru anul 2014
 - Registrul de evidenţă a datoriei publice
 - Dispoziţii cu caracter normativ emise de primarul comunei Tormac
 - Protecţia Datelor cu Caracter Personal
 - Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice
Contact