LISTA CU DOCUMENTE DE INTERES PUBLIC 

Conform art.5, alin.1, litera “g” din Legea nr. 544/2001

1. Legea 215/2001 a administraţiei locale;

2. Organigrama Primăriei Comunei Tormac;

3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Primăriei comunei Tormac;

4. Programul de funcţionare al Primăriei comunei Tormac;

5. Programul de audienţe al persoanelor din conducerea Primăriei comunei Tormac;

6. Numele şi prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei Tormac;

7. Numele şi prenumele funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice din cadrul Primariei comunei Tormac;

8. Coordonatele de contact a Primăriei comunei Tormac:denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresă de e-mail, adresa paginii de internet.

9. Bugetul Primăriei comunei Tormac;

10.Bilanţul contabil al Primăriei comunei Tormac;

11.Programe şi strategii proprii ale Primariei comunei Tormac;

12.Lista cu documentele de interes public ale Primariei comunei Tormac;

13.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate de Primăria Comunei Tormac;

14.Hotărârile Consiliului Local Tormac;

15.Dispoziţiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Tormac;

16.Componenţa nominală a Consiliului Local Tormac, inclusiv apartenenţa politică;

17.Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Primăriei Comunei Tormac;

18.Lista certificatelor de producător eliberate de Primăria comunei Tormac;

19.Informaţii despre programele cu finanţare externă;

20.Planul de investiţii al Consiliului Local Tormac;

21.Lista certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/demolare;

22.Lista persoanelor care au depus cereri de revendicare conform Legii nr. 18/1991, art.36, alin.5 şi a Legii nr.1/2000;

23.Date privind constituirea sau reconstituirea dreptului de proprietate prevăzute de art. 27, alin.4 din Legea nr. 18/1991, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 247/2005;

24.Actele care au stat la baza constituirii sau reconstituiri dreptului de proprietate în conformitate cu prevederile art. 12, alin.4 din Legea 18/1991, astfel cum a fost completată prin OUG nr. 209/2005;

25.Lista reţelei de învaţământ primar şi gimnazial al comunei Tormac;

26.Publicaţiile de vânzare bunuri imobile şi mobile, transmise de executorii judecătoreşti;

27.Contractele de achiziţii publice;

28.Publicaţii de căsătorie.