ACTELE NECESARE LA ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI (pentru cetăţenii români cu domiciliul în România)

1. Actele de identitate, în original şi copie xerox;
2. Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
3. Certificatele medicale privind starea sănătăţii (prenupţiale), în original – valabile 14 zile;
4. Actele în original din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare(dacă este cazul). Aceste acte pot fi :
   a) certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox;
   b) sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, în original şi copie xerox;
   c) certificat de naştere sau de căsătorie cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Precizări:
– Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei, cu 10 zile calendaristice, înainte de ziua oficierii căsătoriei(se ia în calcul atât ziua depunerii actelor cât şi ziua oficierii căsătoriei).


ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE (în locul celui furat, distrus sau pierdut)

    Actul de identitate, în original şi copie xerox;
    Vechiul Certificat de căsătorie, în original;
    Chitanţă amendă stare civilă în valoare de 100 lei (în cazul certificatelor pierdute sau deterioarate);
    Procură specială, în original (în cazul solicitării certificatului prin împuternicit).

Precizări:
– Cererea se depune la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau la primăria de domiciliu a petiţionarului, personal sau prin împuternicit cu procură specială.
– Procura dată la notar în străinătate trebuie să fie apostillată sau supralegalizată, după caz, iar traducerea acesteia să fie autentifică de către un notar din România.


ACTELE NECESARE PENTRU DESFACEREA CÃSÃTORIEI PRIN ACORDUL SOŢILOR

Ofiţerul de stare civilã constatã desfacerea cãsãtoriei, prin divorţ pe cale administrativã, dacã soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, nãscuţi din cãsãtorie sau adoptaţi.

   Cererea de divorţ pe cale administrativã se face în scris, se depune şi se semneazã personal de cãtre ambii soţi, în faţa ofiţerului de stare civilã delegat de la primãria care are în pãstrare actul de cãsãtorie sau pe raza cãreia se aflã ultima locuinţã comunã a soţilor.

ACTELE NECESARE:

    Actele de identitate, în original şi copie xerox;
    Certificatele de naştere, în original şi copie xerox;
    Certificatul de căsătorie, în original şi copie xerox;
    Declaraţie datã în faţa ofiţerului de stare civilã, în situaţia în care ultima locuinţã comunã declaratã nu este aceeaşi cu domiciliul sau reşedinţa ambilor soţi înscris/ã în actele de identitate;
    Livret de familie, în original;
    Dosar de încopciat.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNREGISTRAREA DECESULUI

1. Certificat medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a constatat decesul;
2. Actul de indentitate al persoanei decedate;
3. Livretul militar sau adeverinţa de recrutare (ptr. persoane până la vîrsta de 60 ani);
4. Certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
5. Certificatul de căsătorie al persoanei decedate, în original şi copie xerox;
6. Actul de indentitate al persoanei care declară decesul, în original şi copie xerox.

Precizări:

Declaraţia se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.


 

Secretar,
Perneac Ciprian – George

Telefon/fax: 0256 392 801

Email: [email protected]