DISPOZIŢIE PRIVIND INTERZICEREA COMERCIALIZĂRII DE BĂUTURI ALCOOLICE PE O DISTANŢĂ DE 500 METRII ÎN JURUL SECŢIILOR DE VOTARE DIN UAT TORMAC,PE DATA DE 9 IUNIE 2024

OBLIGAȚIILE PROPRIETARILOR/DEȚINĂTORILOR DE CÂINI

ANUNȚ PRIVIND DEMARAREA PROCEDURII DE PRELUARE A CERERILOR ÎN VEDEREA ATRIBUIRII TERENURILOR PENTRU TINERI (PUZ TINERI)

   Primăria comunei Tormac demarează din data de 11 martie 2024 procedura de preluare a dosarelor în vederea atribuirii terenurilor pentru tineri conform dispoziţiilor Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală republicată (Puz tineri).
Perioada de preluare a dosarelor este de 90 zile calendaristice începând cu data de 11 martie 2024.
Dosarele vor fi depuse la Compartimentul Registratură – Relaţii cu publicul, după următorul program:
  • Luni-joi între orele 09:00 – 15:00
  • Vineri între orele 09:00 – 13: 00
Model cerere
Model declarație

ANUNȚ DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

privind concesionarea unui amplasament din două loturi de teren, în suprafață totală  de 115.121 mp, amplasate în extravilan comuna Tormac, jud. Timiș, identificate în Extrasul de Carte Funciară nr. 405689/Tormac, nr. cad. 405689, și Extrasul de Carte Funciară nr. 405293/Tormac, nr. cad. 405293 pentru amenajare ”Zonă piscicolă (pescuit sportiv/recreativ)/agrement”.

ANUNȚ DE INTERES PUBLIC

privind concesionarea unui amplasament din două loturi de teren, în suprafață totală  de 115.121 mp, amplasate în extravilan comuna Tormac, jud. Timiș, identificate în Extrasul de Carte Funciară nr. 405689/Tormac, nr. cad. 405689, și Extrasul de Carte Funciară nr. 405293/Tormac, nr. cad. 405293 pentru amenajare ”Zonă piscicolă (pescuit sportiv/recreativ)/agrement”.

ÎN ATENŢIA PRODUCĂTORILOR/IMPORTATORILOR ŞI COMERCIANŢILOR

În conformitate cu prevederile HG 1074/2001 privind stabilirea sistemului de garanție – returnare pentru ambalaje primare nereutilizabile, pentru o gestionare mai eficientă a deșeurilor la nivel național și pentru creșterea gradului de reciclare, Guvernul României și-a asumat implementarea sistemului Sistemului de Granție – Returnare (SGR) pentru ambalaje de băuturi.
SGR reprezintă un sistem prin care cetățenii vor plăti o garanție de 0,50 RON atunci când vor cumpăra o băutură (apă, băuturi răcoritoare, bere, cidru, vin, băuturi spirtoase) de la un comerciant. Sistemul se aplică pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l, inclusiv. Pentru a fi identificate ușor, produsele care vor face parte din sistem vor fi marcate cu un logo specific. După golirea ambalajului, consumatorul va trebui să îl aducă într-unul din punctele de returnare organizate de comercianți, practic, în orice magazin din România. În schimbul ambalajului gol, consumatorul va primi înapoi pe loc, valoarea garanției plătite inițial, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal și chiar dacă respectivul produs nu a fost cumpărat din acea locație.
În prezent, RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A., compania deținătoare a licenței de operare a Sistemului de Garanție – Returnare (SGR), unic la nivel național, anunță comercianții și producătorii/importatorii de băuturi că a început înregistrarea OBLIGATORIE în baza de date a sistemului, etapa preliminară intrării în funcție a SGR.
Platforma de înregistrare a producătorilor/importatorilor și comercianților în SGR este activă în acest moment, înregistrarea realizându-se într-o secțiune separată pentru fiecare din cele două categorii. Înregistrarea în baza de date a sistemului de garanție – returnare se face pe site-ul https://returosgr.ro/ și se încheie pe 28 februarie 2023. Conform prevederilor legale, nerespectarea termenului limită de înscriere în platformă poate fi sancționată de către Garda Națională de Mediu cu amendă cuprinsă între 20.000 și 40.000 de lei.
În scopul îndeplinirii obiectivelor privind înregistrarea producătorilor/importatorilor și a comercianților în SGR, vă solicităm sprijinul pentru diseminarea acestor informații către toți agenții economici care produc/importă sau comercializează produse care fac obiectul SGR, de pe raza unității administrativ teritoriale.
Toate materialele puse la dispoziție de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și RetuRO pot fi descărcate de pe link-ul http://files.opera-clima.ro/s/iXSzNtYeaPTgWxZ.

ANUNŢ ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE

LOT 1 imobil industrial “bucătărie furajeră”, situat în localitatea Tormac, judeţul Timiş

ANUNȚ

Privind închirierea unui imobil de tip industrial ,,siloz de suprafațăʼʼ,  situat în loc. Tormac, jud. Timiș, extravilan, identificat în Extrasul de Carte Funciară nr. 401465/Tormac, nr. cad. 401465, 401465-C1, destinat pentru spațiu depozitare,  proprietate privată a comunei Tormac, jud. Timiș

– ANUNŢ –

Privind închirierea a două imobile de tip industrial  ,,bucătărie furajerăʼʼ și ,,siloz de suprafațăʼʼ,  situate în loc. Tormac, jud. Timiș, extravilan, identificate în Extrasul de Carte Funciară nr. 401466/Tormac, nr. cad. 401466, 401466-C2, și Extrasul de Carte Funciară nr. 401465/Tormac, nr. cad. 401465, 401465-C1, destinate pentru spații depozitare,  proprietate privată a comunei Tormac, jud. Timiș

– ANUNŢ –

ÎN ATENŢIA DEŢINĂTORILOR DE FOSE SEPTICE!

Conform H.G. nr. 714/2022, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, cei ce care dețin “un sistem individual adecvat de epurare” (o fosă septică) au obligația de a se înscrie în Registrul de Evidență a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea și Epurarea Apelor Uzate.

Articolul 11, alin. (2) din H.G. 714/2022, prevede:
“Obligația înregistrării prevazută la alin. (1) revine și proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului de aprobare a prezentelor criterii”.

Modele cereri spre completare:

– ANUNŢ –

COMUNA TORMAC, titular al proiectului ,,Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar, lot 1 şi lot 2”, propus a fi amplasat în comuna Tormac, sat Tormac, Şipet şi Cadar, CF 405082, CF 405078, CF 405091, CF 405071, CF 405068, CF 405081, CF 405088 Cadar, CF 405080, CF 405072, CF 405070, CF 405090, CF 405075, Sipet,  CF 405094, CF 405076, CF 405074, CF 405086, CF 405092, CF 405087, CF 405073, CF 405069, CF 405083, CF 405089, CF 405085, CF 405095, CF 405079, CF 405077, CF 405116, Tormac, judeţul Timiş, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Potecţia Mediului Timiş, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar, lot 1 şi lot 2, propus a fi amplasat în comuna Tormac, sat Tormac, Sipet şi Cadar, CF 405082, CF 405078, CF 405091, CF 405071, CF 405068, CF 405081, CF 405088, Cadar, CF 405080, CF 405072, CF 405070, CF 405090, CF 405075, Şipet, CF 405094, CF 405076, CF 405074, CF 405086, CF 405092, CF 405087, CF 405073, CF 405069, CF 405083, CF 405089, CF 405085, CF 405095, CF 405079, CF 405077, CF 405116, Tormac, jud. Timiş.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Timişoara, Bd Liviu Rebreanu, nr 18-18 A, în zilele de luni-joi, între orele 8 -16 30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri Mediu.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş.

– PUBLICAŢIE CĂSĂTORIE –

Publicaţie căsătorie Baja Roland – Stănulică Daniela

– HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL –

Hotărârea privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

– PROCES-VERBAL ŞEDINŢĂ ORDINARĂ –

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 30.09.2022

– PROCES-VERBAL OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT/BULDOEXCAVATORIST –

Proces-verbal – concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului muncitor  calificat/buldoexcavatorist din cadrul primăriei Tormac

TORMAC Vremea pentru 7 zile