Documente necesare în vederea eliberării adeverinței de suprafață pentru A.P.I.A. 2020

Cererea pentru completarea și eliberarea adeverinței de suprafață va fi completată şi transmisă pe adresa de email: [email protected]

Datele comunicate prin această cerere vor sta la baza eliberării adeverinţei către APIA.
Adeverinţa va fi comunicată din oficiu la A.P.I.A., urmând ca beneficiarii să fie anunţaţi ulterior de A.P.I.A. cu privire la completarea dosarului de cerere.


  – Descărcare CERERE pentru eliberarea adeverinței A.P.I.A. 2020  


Declarația pentru închiderea sau modificarea cererii unice de plată va fi completată, datată și semnată, după care va fi transmisă prin email: [email protected] iar pentru fermele mai mari de 50ha la: [email protected]

  – Descărcare DECLARAȚIE pentru completarea, asumarea și închiderea cererii unice de plată A.P.I.A. 2020