ANUNŢ                                          

Având în vedere ultimele modificări privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente, Primăria comunei Tormac face următorul anunţ:

“Crescătorii de animale înscrişi în R.N.E., membrii ai colectivităţii locale sau cu sediul social pe teritoriul localităţii, sunt convocaţi pentru data de 7 martie 2018, ora 9 la Biblioteca Comunală Tormac pentru a încheia contractele de închiriere.”

Solicitanţii vor depune până la aceea dată, la Registratura primăriei Tormac următoarele documente:

  1. Dosar plic;
  2. Cerere scrisă;
  3. Copie C.I.;
  4. Certificat fiscal;
  5. Adeverință emisă de medicul veterinar cu efectivul și categoria animalelor pe care le dețin.