Date generale

Comuna Tormac este situată în sud-estul judeţului Timiş. Se învecinează la nord cu comunele Niţchidorf şi Sacoşul Turcesc, la sud cu comuna Gătaia, la vest cu comunele Voiteg şi Liebling, iar la est cu judeţul Caraş Severin.
Comuna Tormac cuprinde satele: Tormac, Şipet şi Cadar. Localitatea Tormac se situează la cota medie de 135m, iar din punct de vedere morfologic teritoriul zonei se încadrează în câmpia subcolinară a Şipetului şi câmpia Pogoniciului. Câmpia Pogoniciului începe la 160 -170m şi coboară în formă de evantai, fragmentat până sub 110m către vest, unde trece în câmpia aluvionară a Timişului.

Teritoriul administrativ al comunei Tormac însumează 12.103,17 ha, din care:
- teren arabil 9.681,03 ha;
- păşuni 1352,09 ha;
- fâneaţă 439,30 ha;
- livezi 5,04 ha;
- păşuni împădurite 104,54 ha;
- ape şi bălţi 90,41 ha;
- teren neproductiv 17,67 ha;
- drumuri şi suprafeţe cu construcţii 229,24 ha;
- curţi 183,54 ha.

Hidrologia zonei este dominată la limita nordică de râul Pogonici, singurul afluent al Timişului care nu seacă niciodată. Avand în vedere lipsa denivelărilor care să separe luncile de interfluvii, în viiturile de primavară, râul inundă zonele din lungul văii. Terenul de fundare îl constituie pământurile argiloase contractile, alcătuite din argile prăfoase cafenii-gălbui, umede de consistenţă ridicată în suprafaţă şi plastic vârtoasă în adâncime. Amplasarea comunei în plină zonă de câmpie asigură un climat continental, influenţat de curenţi de aer cald mediteranean. Temperatura medie anuală este de 10,6 ºC. Temperatura maximă absolută s-a înregistrat în august 1952 (+40 ºC), iar temperatura minimă absolută, de -35 ºC, s-a înregistrat în ianuarie 1963.
Din punct de vedere seismic, comuna Tormac se încadrează în zona de seismicitate cu gradul 6. Până la ora actuală nu au fost observate mişcări seismice importante în această zonă, dar, din cauza nivelului ridicat al apelor subterane, se constată mişcări ale suprafeţei.