21.03.2024 

Anunț de achiziție pentru obiectivul:

 SERVICII DE CATERING ÎN VEDEREA FURNIZĂRII DE „PACHETE ALIMENTARE PENTRU PREȘCOLARII ȘI ȘCOLARII DIN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE TORMAC”

Achiziţionare tractor, comuna Tormac

Cod şi denumire CPV 16700000-2 Tractoare Rev.2 

Achiziție de lucrări pentru obiectivul „Modernizare trotuare intravilan sat Tormac, cod CPV- 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)”

  • Fişa de date a achiziţiei
  • Model de formulare
  • Detalii proiect – partea scrisă(caiet de sarcini, antemasurători, cantităţi de lucrări)
  • Detalii proiect – partea desenată(plan general, plan de situaţie, profil transversal)
 
      Achiziție de servicii de proiectare și arhitectură pentru “Casa mortuară”
  • Fişa de date a achiziţiei
  • Model de formulare
 
      Achiziție de servicii de expertiză contabilă pentru clarificare și închidere situații financiare la S.C. Rural Development Tormac SRL, cod CPV 79211000-6, Rev.2. – Servicii de expertiză contabilă
  • Fişa de date a achiziţiei
  • Model de formulare

      Achiziție de servicii e expertiză la lucrări de construcții civile pentru stabilire valori la lucrări efectuate și întocmire situație de lucrări la S.C. Rural Development Tormac SRL, cod CPV 71319000-7, Rev.2. – Servicii de expertiză
  • Fişa de date a achizitiei
  • Model de formulare
 
       Achiziție de lucrări de construcții civile: ”Reabilitare fațadă și reparații acoperiș, scurgeri pluviale și intrări la Grădinița cu program prelungit Tormac”
 
     Achiziție de servicii: ”Servicii de identificare, fotografiere, măsurare şi administrare a construcţiilor aferente masei impozabile a UAT Comuna Tormac.
 

      Modernizare străzi comunale în localităţile Tormac, Şipet, Cadar -LOT4