Lista achiziţiilor publice de produse, lucrări şi servicii, în anul 2017 Achiziție de lucrări pentru obiectivul „Modernizare trotuare intravilan sat Tormac, cod CPV- 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)”
 • Fişa de date a achiziţiei
 • Model de formulare
 • Detalii proiect – partea scrisă(caiet de sarcini, antemasurători, cantităţi de lucrări)
 • Detalii proiect – partea desenată(plan general, plan de situaţie, profil transversal)
 • Achiziție de servicii de proiectare și arhitectură pentru “Casa mortuară”
 • Fişa de date a achiziţiei
 • Model de formulare
 • Achiziție de servicii de expertiză contabilă pentru clarificare și închidere situații financiare la S.C. Rural Development Tormac SRL, cod CPV 79211000-6, Rev.2. – Servicii de expertiză contabilă
 • Fişa de date a achiziţiei
 • Model de formulare
 • Achiziție de servicii e expertiză la lucrări de construcții civile pentru stabilire valori la lucrări efectuate și întocmire situație de lucrări la S.C. Rural Development Tormac SRL, cod CPV 71319000-7, Rev.2. – Servicii de expertiză
 • Fişa de date a achizitiei
 • Model de formulare
 Lista achiziţiilor publice de produse, lucrări şi servicii, în anul 2020
 • Achiziție de servicii: ”Servicii de identificare, fotografiere, măsurare şi administrare a construcţiilor aferente masei impozabile a UAT Comuna Tormac.
 • Caiet de sarcini