– TRANSPARENŢA VENITURILOR SALARIALE –

Informaţii cu privire la veniturile salariale ale personalului din Primaria comunei Tormac, conform art. 33 din Legea-cadru nr. 153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată, la 31 martie 20212

– PUBLICAŢIE CĂSĂTORIE –

Publicaţie căsătorie Baja Roland – Stănulică Daniela

– HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL –

Hotărârea pentru aprobarea modificării H.C.L. nr. 27/2022 privind participarea Comunei Tormac la „Programul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 – Fondul local – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului şi de planificare urbană”, precum şi aprobarea notei de fundamentare a investiției și a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A DOCUMENTAŢIILOR DE AMENAJARE A TERITORIULUI – PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN COMUNA TORMAC, JUDEŢUL TIMIŞ”

– PROCES-VERBAL ŞEDINŢĂ ORDINARĂ –

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 06.09.2022

– PROCES-VERBAL OCUPAREA POSTULUI DE MUNCITOR CALIFICAT/BULDOEXCAVATORIST –

Proces-verbal – concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului muncitor calificat/buldoexcavatorist din cadrul primăriei Tormac

TORMAC Vremea pentru 7 zile