Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Prelucrarea datelor cu caracter personalLegislatie - GDPR1. Legea 129/20182. Legea 190/20183. Regulament UE 679 2016Plângeri referitoare la încalcarea GPDR4. Depunerea Plângerilor - GDPR - ANSPDCP5. Formular bresa GDPR - ANSPDCP6. Formular plangeri GDPR - ANSPDCP7. Procedura de…

Continue Reading Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Formulare tipizate

Formulare stare civilă Formulare asistenţă socială Formulare taxe şi impozite Formulare registru agricol Formulare Legea nr. 17/2014 Formulare tip conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 Formulare stare…

Continue Reading Formulare tipizate

Angajări

ANGAJĂRI 11.10.2013 Anunţ pentru ocuparea postului de bibliotecar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Anunţ pentru ocuparea postului de referent cultural, în cadrul aparatului de specialitate al primarului. 13.11.2015…

Continue Reading Angajări

Anunţuri

Alegeri pentru Președintele României 2019 – tur I -  Delimitarea secţiilor de votare Anunț selecție parteneri în cadrul programului “Dezvoltare locală în comuna Tormac”  - Anexe Alegeri pentru Președintele României 2019…

Continue Reading Anunţuri

Alegeri

ALEGERI PARLAMENTARE 06.12.2020 DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE REFERENDUM PENTRU MODFICAREA CONSTITUŢIEI DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE ALEGERI PENTRU PREŞEDINTELE ROMÂNIEI 2019 - TUR I DELIMITAREA SECŢIILOR DE VOTARE

Continue Reading Alegeri

Vănzare terenuri

VÂNZARE TERENURI AGRICOLE EXTRAVILANE Acte necesare Formulare Legislaţie Oferte vânzare teren Acte necesare ACTE NECESARE PENTRU VÂNZARE TEREN EXTRAVILANArt. 5 din anexa la Ordinul nr.  719/740/M.57/2333/2014:   Art. 5. – (1) In…

Continue Reading Vănzare terenuri

Achiziţii publice

Lista achiziţiilor publice de produse, lucrări şi servicii, în anul 2017 Achiziție de lucrări pentru obiectivul „Modernizare trotuare intravilan sat Tormac, cod CPV- 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)" Fişa de date a achiziţiei Model de formulare Detalii proiect - partea scrisă(caiet de sarcini, antemasurători, cantităţi de lucrări) Detalii proiect - partea desenată(plan general, plan de situaţie, profil transversal) Achiziție de servicii de proiectare și arhitectură pentru "Casa mortuară" Fişa de date a achiziţiei Model de formulare Achiziție de servicii de expertiză contabilă pentru clarificare și închidere situații financiare la S.C. Rural Development Tormac SRL, cod CPV 79211000-6, Rev.2. - Servicii de expertiză contabilă Fişa de date a achiziţiei Model de formulare Achiziție de servicii e expertiză la lucrări de construcții civile pentru stabilire valori la lucrări efectuate și întocmire situație de lucrări la S.C. Rural Development Tormac SRL, cod CPV 71319000-7, Rev.2. - Servicii de expertiză Fişa de date a achizitiei Model de formulare…

Continue Reading Achiziţii publice