Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri rezidenţiale/nerezidenţiale cu destinaţie mixtă

aflate în proprietatea persoanelor fizice

Copiile se certifică pentru conformitate cu originalul!