Legislaţie

Constituția României Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici  Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,…

Continue ReadingLegislaţie

Regulamentul intern al Aparatului de Specialitate al primarului comunei

REGULAMENTUL INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TORMAC CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Administraţia publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii…

Continue ReadingRegulamentul intern al Aparatului de Specialitate al primarului comunei

Comisii

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TORMAC COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AGRICULTURĂ, MUNCĂ ŞI PROTECŢIA SOCIALĂPreşedinte: Fonoş IoanSecretar: Gross Alexandru-ŞtefanMembrii: Kiss Zsolt;            Kovacs Petru;     …

Continue ReadingComisii

Raport activitate

Raport de activitate - anul 2021 KISS ZSOLTFONOŞ IOANCOHUŢ AURICAKOVACS PETRUSZABO LADISLAU ALEXANDRUGROSS ALEXANDRU-ŞTEFANLAZĂR MARIUSPASCAR DANROMAN FLORICATABĂRĂ-MATYAS ATTILABALCU DIMITRIE-SERGIUBODIS FRANCISC  Raport de activitate - anul 2022 Kovacs PetruSzabo Ladislau-AlexandruRoman FloricaFonoş…

Continue ReadingRaport activitate

Procese-verbale şedinţe

PROCESE-VERBALE ŞEDINŢE CONSILIUL LOCALProces-verbal şedinţă ordinară 31.01.2023Proces-verbal şedinţă extraordinară 22.12.2022Proces-verbal şedinţă ordinară 12.12.2022Proces-verbal şedinţă ordinară 15.11.2022Proces-verbal ședintă ordinară 20.10.2022Proces-verbal ședință ordinară 12.10.2022Proces-verbal şedinţă ordinară 30.09.2022Proces-verbal ședință extraordinară 06.09.2022Proces-verbal şedintă ordinară…

Continue ReadingProcese-verbale şedinţe