Legislaţie

Constituția României Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 privind Statutul funcţionarilor publici  Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,…

Continue ReadingLegislaţie

Regulamentul intern al Aparatului de Specialitate al primarului comunei

REGULAMENTUL INTERN AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI TORMAC CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE Art.1. Administraţia publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii…

Continue ReadingRegulamentul intern al Aparatului de Specialitate al primarului comunei

Comisii

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL TORMAC COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢI ECONOMICO-FINANCIARE, AGRICULTURĂ, MUNCĂ ŞI PROTECŢIA SOCIALĂPreşedinte: Fonoş IoanSecretar: Gross Alexandru-ŞtefanMembrii: Kiss Zsolt;            Kovacs Petru;     …

Continue ReadingComisii

Raport activitate

Raport de activitate aferent anului 2020 KISS ZSOLTFONOŞ IOANCOHUŢ AURICAKOVACS PETRUSZABO LADISLAU ALEXANDRUGROSS ALEXANDRU-ŞTEFANLAZĂR MARIUSPASCAR DANROMAN FLORICATABĂRĂ-MATYAS ATTILABALCU DIMITRIE-SERGIUBODIS FRANCISC  Raport de activitate aferent anului 2021 Kovacs PetruSzabo Ladislau-AlexandruRoman FloricaFonoş…

Continue ReadingRaport activitate