Urbanism

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT DE URBANISM Documente necesare Cerere pentru eliberarea certificatului de urbanism – întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare…

Continue ReadingUrbanism

Asistenţă socială

FORMULARE TIP Alocație de stat Cerere alocaţie de stat pentru copilul mic pentru care se solicită şi indemnizaţie pentru creşterea copilului Indemnizație creștere copil / stimulent de inserție Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulent de inserţie Cerere pentru prelungirea-reluarea ICC Alocație de plasament Acte necesare la depunerea dosarului de acordare a Alocaţiei de plasament Cerere Alocaţie de plasament  Indemnizație de hrană Cerere indemnizaţie de hrană pentru adulţi Cerere indemnizaţie hrană pentru copil Alocația pentru susținerea familiei/Venit mimin garantat (Ajutorul Social)/Încălzire Cerere unică - A.S.F./V.M.G. și Ajutorul de încălzire Lista bunurilor care duc la excluderea ajutorului social Formulare Europene Acte necesare pentru eliberarea de Adeverințe&Cerere de reluare în plată Cerere pentru eliberarea de adeverință(e) Cerere reluare în plată Cerere sistare alocație  Formulare persoane adulte cu handicap Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap Cerere Tip Formulare protecția copilului Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități Informare

Continue ReadingAsistenţă socială