Atribuţii ale Consiliului Local

Atribuții ale Consiliului Local extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes…

Continue Reading Atribuţii ale Consiliului Local

Urbanism

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII/ RADIERII ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALĂ ŞI ADRESA ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (DEMOLARE) ACTE…

Continue Reading Urbanism

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Componența S.V.S.U. Tormac Pataki Iosif Arcadie; Kiss Ferdinand-Andrei; Toth Ioan; Toth Carol; Palicsak Andrei; Borok Emeric; Kele Alexandru; Pataki Robert Pataki Cristian Csaki Rudolf Kiss Jeno

Continue Reading Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Contabilitate

BUGET ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020BUGETUL LOCAL PE ANUL…

Continue Reading Contabilitate

Asistenţă socială

FORMULARE TIP Alocație de stat Cerere alocaţie de stat pentru copilul mic pentru care se solicită şi indemnizaţie pentru creşterea copilului Indemnizație creștere copil / stimulent de inserție Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulent de inserţie Cerere pentru prelungirea-reluarea ICC Alocație de plasament Acte necesare la depunerea dosarului de acordare a Alocaţiei de plasament Cerere Alocaţie de plasament  Indemnizație de hrană Cerere indemnizaţie de hrană pentru adulţi Cerere indemnizaţie hrană pentru copil Alocația pentru susținerea familiei/Venit mimin garantat (Ajutorul Social)/Încălzire Cerere unică - A.S.F./V.M.G. și Ajutorul de încălzire Lista bunurilor care duc la excluderea ajutorului social Formulare Europene Acte necesare pentru eliberarea de Adeverințe&Cerere de reluare în plată Cerere pentru eliberarea de adeverință(e) Cerere reluare în plată Cerere sistare alocație  Formulare persoane adulte cu handicap Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap Cerere Tip Formulare protecția copilului Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități Informare

Continue Reading Asistenţă socială