Atribuţii ale Consiliului Local

Atribuții ale Consiliului Local extrase din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administraţia publică locală ART. 36 (1) Consiliul local are initiativa şi hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes…

Continue Reading Atribuţii ale Consiliului Local

Urbanism

ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A EDIFICĂRII/ EXTINDERII/ RADIERII ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE NOMENCLATURA STRADALĂ ŞI ADRESA ACTE NECESARE PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE (DEMOLARE) ACTE…

Continue Reading Urbanism

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ Componența S.V.S.U. Tormac Pataki Iosif Arcadie; Kiss Ferdinand-Andrei; Toth Ioan; Toth Carol; Palicsak Andrei; Borok Emeric; Kele Alexandru; Pataki Robert Pataki Cristian Csaki Rudolf Kiss Jeno

Continue Reading Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Contabilitate

BUGET ŞI EXECUŢIE BUGETARĂ 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2020 HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA BUGETULUI LOCAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020BUGETUL LOCAL PE ANUL…

Continue Reading Contabilitate

Asistenţă socială

FORMULARE TIPAlocație de statCerere alocaţie de stat pentru copilul mic pentru care se solicită şi indemnizaţie pentru creşterea copiluluiIndemnizație creștere copil / stimulent de inserțieCerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulent de inserţieCerere pentru prelungirea-reluarea ICCAlocație de plasamentActe necesare la depunerea dosarului de acordare a Alocaţiei de plasamentCerere Alocaţie de plasament Indemnizație de hranăCerere indemnizaţie de hrană pentru adulţiCerere indemnizaţie hrană pentru copilAlocația pentru susținerea familiei/Venit mimin garantat (Ajutorul Social)/ÎncălzireCerere unică - A.S.F./V.M.G. și Ajutorul de încălzireLista bunurilor care duc la excluderea ajutorului socialFormulare EuropeneActe necesare pentru eliberarea de Adeverințe&Cerere de reluare în platăCerere pentru eliberarea de adeverință(e)Cerere reluare în platăCerere sistare alocație Formulare persoane adulte cu handicapServiciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu HandicapCerere TipFormulare protecția copiluluiServiciul de Evaluare Complexă a Copilului cu DizabilitățiInformare

Continue Reading Asistenţă socială

Taxe şi impozite

TAXE ŞI IMPOZITE Formulare pentru taxele şi impozitele localePersoana de contact: Agent Fiscal - Csaki ElisabetaTel: 0256 392 801Fax: 0256 392 801email: taxe@tormac.ro Formulare pentru impozitele şi taxele locale prevăzute in…

Continue Reading Taxe şi impozite